Att du ska känna dig trygg och säker hos oss är en av grunderna i vår verksamhet. Då är det självklart att din personliga integritet och hanteringen av dina uppgifter är lika viktiga för oss som de är för dig.

Denna policy förklarar hur vår webbplats karlstadlaserklinik.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats. Hur vi behandlar dina personuppgifter i övrigt, t.ex. efter att du har varit på behandling hos oss, kan du läsa om på vår sida med patientinformation.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som gäller inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Här kan du läsa lite om vad det är för data som vi hanterar och varför vi gör det.