När du kommer på konsultation hos oss, eller när vi utför en behandling registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters hälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.