Världskongressen i Monaco, och självklart var vi där!

Maud och Elisabeth hade några intressanta och givande dagar i Monaco. Det är viktigt för vår klinik att vi håller oss informerade om nyheter och säkerställer att vi arbetar på rätt sätt och alltid ligger i framkant.

Den 16: e estetiska och anti-aging medicinska världskongressen (Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress) – AMWC, hölls mellan 4-7 april 2018 i Monte Carlo av Prins Albert II av Monaco.
Konferensen var ett mycket interaktivt, stimulerande och tvärvetenskapligt program. Det var också ett idealiskt forum för att stimulera idéer, utbilda, dela kompetens, skapa intensiva diskussioner och stor möjlighet att utvidga sitt nätverk.