Överdriven svettning (Hyperhidros) drabbar ca 3% av befolkningen. Det debuterar vanligtvis i yngre vuxenåldern och är  i de flesta fall  medfött.

Botox används för att behandla primär hyperhidros, onaturligt hög svettproduktion som inte hör ihop med stress, nervositet eller någon annan sjukdom.

Man inleder oftast behandlingen med ett svettest, då svettkörtlarnas utbredning kartläggs.

Därefter injiceras botox med små tunna nålar där det finns svettkörtlar. På så sätt blockeras signalerna mellan nerv- och svettkörtel, som i sin tur hämmar svettproduktionen. Efter behandling upphör svettningarna i det närmaste helt och i de flesta fall kvarstår effekten i 6-12 månader.

Områden som behandlas:

  • handflator
  • fotsulor
  • armhålor

Behandlingen bör upprepas för att bibehålla effekten.

Att tänka på