Fraktionell laserslipning mot rynkor/ärr

Med åren får huden ett mer åldrat utseende med synliga linjer/rynkor, som naturligtvis är helt normalt. Hur mycket huden har påverkats under årens lopp beror bl. a på vad man utsatt den för, rökning och alltför mycket solande är orsaker som påskyndar åldrandet. (Har man under sin levnad varit utomlands mycket kan det också påverka huden i form av en ökad förekomst av blodkärl).

Fraktionell laserslipning innebär att endast delar av huden slipas ner och lämpar sig väl för rynkor och ärr. För att minimera läkningstiden efter en laserslipning slipas endast öar av huden ner och övrig vävnad förblir orörd, vilket leder till snabbare läkning/återhämtning av huden. Samtidigt skjuts pulser som bildar kanaler djupare ner i huden, när dessa läker stramas huden upp lite.

Den behandlade ytan bildar sårvätska samt en skorpa som succesivt krackelerar och lossnar efter ca 7 dagar. När skorpan släppt har ny hud bildats som till en början är rodnad. Denna rodnad kan döljas hjälpligt med make-up och försvinner succesivt efter 8-16 veckor.

Behandlingen ger inte bara nybildning av huden utan också uppstramning och en blekning av pigment och blodkärl.

Endast en behandling behövs.

Att tänka på