Åderbråck/varicer är större kärl – vener- där klaffarna är helt eller delvis defekta. Klaffarna är till för att hindra blodet från att rinna neråt- åt fel håll.

Är klaffarna defekta stockar sig blodet och mängden blod i ådrorna ökar och medför att ådrorna blir större och slingriga. En del åderbråck gör ont och ger trötthetskänsla i benen. De flesta är endast kosmetiskt oacceptabla.

Ådernät, kärlbristningar eller kärlspindlar som de också kallas är små kärl/vener som syns som blå-röda strimmor. Storleken kan variera från ca 0,2 – 2mm. Dessa kan vara till kosmetiskt besvär eller störande. Ett fåtal patienter kan uppleva värmekänsla och/eller sveda.

Se filmen om åderbråck/ådernät behandling

Orsaker

Orsaker till åderbråck kan variera och är ofta oklara, som oftast är det ärftliga faktorer.  Under graviditet kan man få åderbråcksliknande besvär som kan återgå till det normala efter förlossning. Ibland kvarstår dock besvären. Övervikt kan också ha viss påverkan, samtidigt som det inte är ovanligt att även magerlagda personer har åderbråck.

Ådernät kan uppkomma helt spontant, man tror att östrogen kan ha viss inverkan då ådernät är ovanliga hos män. Ibland kan orsakerna vara de samma som vid åderbråck.

Behandlingar

Åderbråck

Det injiceras ett läkemedel (aethoxysclerol) som försluter kärlet. Efter behandlingen skrumpnar kärlet och bleknar bort. Medlet framkallar en irritation på de inre kärlväggarna. Efter några dagar har kärlväggarna ”klistrats ihop” för att efter några månader försvinna helt.

Sklerosering ( som metoden heter)  är ett hantverk där erfarenhet, utbildning och behandlarens skicklighet spelar stor roll. Karlstads kirurgiska Laserklinik har mångårig och stor erfarenhet av just dessa behandlingar vilket är en trygghet för dig som kund/patient. Tunnare kärl behandlar vi med lösning, lite större kärl kan vi behandla med skum. Fler behandlingar kan behövas. Det bör gå några veckor mellan behandlingarna. Hur många behandlingar som behövs beror på storlek och hur många tillförande grenar det finns.

Ådernät

Även ådernät injiceras med samma vätska dock med en svagare lösning. Här behövs ingen linda. Ådernäten svider lite när man injicerar, men i gengäld så känns det oftast ingenting efteråt.

Beroende på hur mycket ytliga ådernät man har, kan behandlingen behövas upprepas 2-3 gånger, med några veckors mellanrum.

Det kan behövas 2-4 behandlingar med ca: 8-12 veckors mellanrum. Det kan ta upp till 6 månader innan du ser resultat.

Efter behandling

Vid enstaka tillfällen uppstår en pigmentering av huden i anslutning till injektionsstället. Pigmenteringen försvinner av sig självt och vanligtvis tar processen mellan 6-12 månader. Får man pigmentering och vistas i solen förstärks pigmenteringen varför vi rekommenderar att göra denna behandling höst, vinter eller tidig vår.

Efter behandling kan man gå tillbaka till arbetet direkt.

Att tänka på